Què fa l’App i el web de Miceli?

Permet registrar les aportacions de matèria orgànica (restes de menjar) als compostadors, per demostrar a l’administració que es fa una bona gestió de la Fracció Orgànica, i la mateixa administració ho reconegui amb una baixa en la taxa de deixalles.

Permet que l’Ajuntament faci un seguiment, quantificació i control de l’activitat de compostatge, i trameti la desgravació fiscal corresponent (fins a un 60% de baixada de la taxa de deixalles!) de forma automàtica.

Permet modificar el dimensionat i disseny de les rutes de recollida de residus, tenint en compte la fracció orgànica gestionada directament pels Micro Gestors: més estalvi de diners, més estalvi de combustible, més valorització dels residus!!

Et reconeix la tasca de Micro Gestió, amb diploma reconegut per l’Ajuntament i amb rebaixa fiscal a la taxa de deixalles. Sigues Microgestor de cinc estrelles!!

Permet a l’Ajuntament declarar les dades d’autogestió de la fracció orgànica, de forma fefaent i demostrables per a obtenir els retorns dels cànons de l’administració.